არჩევნები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

პოლიტიკური რეკლამის ფასები (download)

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები მე-2 ტური

 

1. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  24/08/2018 - 30/08/2018-ს   ჩათვლით Download

2. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  31/08/2018 - 6/09/2018-ს   ჩათვლით Download

3. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  7/09/2018 - 13/09/2018-ს   ჩათვლით Download

4. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  14/09/2018 - 20/09/2018-ს   ჩათვლით Download

5. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  21/09/2018 - 27/09/2018-ს   ჩათვლით Download

6. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  28/09/2018 - 4/10/2018-ს   ჩათვლით Download

7. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  5/10/2018 - 11/10/2018-ს   ჩათვლით Download

8. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  12/10/2018 - 18/10/2018-ს   ჩათვლით Download

9. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  19/10/2018 - 25/10/2018-ს   ჩათვლით Download

10. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  26/10/2018 - 1/11/2018-ს   ჩათვლით Download

11. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  2/11/2018 - 8/11/2018-ს   ჩათვლით Download

12. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  9/11/2018 - 15/11/2018-ს   ჩათვლით Download

13. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  16/11/2018 - 22/11/2018-ს   ჩათვლით Download

14. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი  23/11/2018 - 29/11/2018-ს   ჩათვლით Download

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

პოლიტიკური რეკლამი ფასები (download)

 

1. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 1/09/2017 - 7/09/2017-ს   ჩათვლით Download

2. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 8/09/2017 - 14/09/2017-ს   ჩათვლით Download

3. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 15/09/2017 - 21/09/2017-ს   ჩათვლით Download

4. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 22/09/2017 - 28/09/2017-ს   ჩათვლით Download

5. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 29/09/2017 - 5/10/2017-ს   ჩათვლით Download

6. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 6/10/2017 - 12/10/2017-ს   ჩათვლით Download

7. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 13/10/2017 - 19/10/2017-ს   ჩათვლით Download

8. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის დადგენილი ფორმები: პერიოდი 20/10/2017 - 26/10/2017-ს   ჩათვლით Download

______________________________________________________________________________________

2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები

პოლიტიკური რეკლამი ფასები სექტემბერი-ოქტომბერი თვე (PDF)  

 

1. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 8/06/2016 - 10/06/2016-ს   ჩათვლით (download)

2. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 11/06/2016 - 17/06/2016-ს   ჩათვლით (download)

3. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 18/06/2016 - 24/06/2016-ს   ჩათვლით (download)

4. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 25/06/2016 - 1/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

5. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 1/07/2016 - 7/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

6. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 8/07/2016 - 14/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

 7. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 15/07/2016 - 21/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

8. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 22/07/2016 - 28/07/2016-ს   ჩათვლით (download)

9. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 29/07/2016 - 04/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

10. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 5/08/2016 - 11/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

 11. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 12/08/2016 - 18/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

 12. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 19/08/2016 - 25/08/2016-ს   ჩათვლით (download)

 13. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 26/08/2016 - 1/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

 14. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 2/09/2016 - 8/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

 15. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 9/09/2016 - 15/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

 16. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 16/09/2016 - 22/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

 17. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 23/09/2016 - 29/09/2016-ს   ჩათვლით (download)

 18. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 30/09/2016 - 6/10/2016-ს   ჩათვლით (download)

 19. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 7/10/2016 - 13/10/2016-ს   ჩათვლით (download)

 20. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 14/10/2016 - 20/10/2016-ს   ჩათვლით (download)

 21. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 21/10/2016 - 27/10/2016-ს   ჩათვლით (download)

 22. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2016 წლის საპარლამენტი არჩევნებისათვის დადგენილი ფორმები:

    პერიოდი 28/10/2016 - 3/11/2016-ს   ჩათვლით (download)

 

მის: გორგასლი ქ. 73 (პროკურატურის მიმდებარედ)

ტელ: 577 799-711