ახალი ამბები

28.05.2015

საარჩევნო კოდექსის რა ნორმები ცნო საკონსტიტუცო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად და როგორ აფასებენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას

საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების განსაზღვრის წესი არაკონსტიტუციურად ცნო. პირველმა კოლეგიამ მოქალაქეების უჩა ნანუაშვილისა და მიხეილ შარაშიძის სარჩელი დააკმაყოფილა და ხელისუფლებას საარჩევნო კოდექსის იმ ნორმების შეცვლა მოსთხოვა,  რომელიც 73 ერთამნდატიანი მაჟორტიტარული საარჩევნო ოლქის განსაღრვრის წესს ადგენდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური ძალები და არასამათვრობო ორგანიზაციები დადებითად აფასებენ და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებეზე საუბრობენ. რა ნორმებზეა საუბარი და რატომ მიიჩნია სასამართლომ, რომ დღემდე მოქმედი წესი არაკონსტიტუციური იყო.

 

 

  

სხვა სტატიები